Atletiekclub T.A.C.T
Nieuwe leden
Voor het komende atletiekjaar, welke een aanvang neemt op 1 november, wordt u verzocht het jaarlijkse lidmaatschapgeld via een overschrijving over te maken op het rekeningnummer IBAN BE46 0011 0681 2436 t.n.v. TACT Sint-Truiden met de vermelding van de naam van het betrokken lid of het lifenummer.
Op de bijgevoegde vergunningaanvraag dient u alle gegevens te controleren en eventueel aan te passen en dan deze kaart deponeren in de brievenbus van het secretariaat (Deze brievenbus vindt U in het clubgebouw "Baan 9") of aan de secretaris te overhandigen.
Indien uw overschrijving is toegekomen wordt uw borstnummer aangemaakt.
Nieuwe leden dienen zowel de aansluitingskaart als de vergunningsaanvraag volledig in te vullen!
Zij hebben nog geen lifenummer en dienen de naam van het nieuwe lid te vermelden bij overschrijving.

Niet vergeten!!
De handtekening van de atleet en ook van de vader, moeder of voogd  indien de atleet minderjarig is.

Aard van het lidmaatschap Lidgeld vanaf 01.11 Lidgeld vanaf 01.05
Eerste lid van het gezin € 120.00 € 80.00
Tweede lid € 100.00 € 80.00
Derde en volgende lid € 90.00 € 80.00
Recreant vanaf 18 jaar € 60.00 € 60.00


De korting geldt niet voor de aansluiting als recreant : die blijft dus vast op € 60,00.

De meeste ziekenfondsen bieden de clubleden één keer per kalenderjaar een gedeeltelijke compensatie aan voor het betaalde lidgeld (bijkomende info is op de web-site van het ziekenfonds terug te vinden).

De kosten voor aankoop van een singlet komt bovenop de aansluitingskosten. (Voor aankoop zie uitrusting)


Op alle wedstrijden welke via de VAL worden georganiseerd, dus alle wegwedstrijden, piste en indoor organisaties als alle veldlopen, is het verplicht om in het clubsinglet aan de start te verschijnen.
Leden met een recreantenkaart kunnen niet deelnemen aan piste-, indoor- en veldloopwedstrijden.


Bankrekening
IBAN BE46 0011 0681 2436
BIC GEBABEBB
Top